727×530

_1 DSC0217

 ©Hiroko Tsukahara


   © 塚原洋子 Tsukahara Hiroko 2022